Stopzetting van FileCMS

Afgelopen jaren is gebleken dat telkens meer webdesigners kiezen voor MaxiCMS en steeds minder voor FileCMS. Hierdoor is het niet meer rendabel om FileCMS te onderhouden en ondersteunen. Daarom is per 30 oktober 2014 de verkoop en ondersteuning stopgezet. Mocht u problemen ondervinden met uw oude FileCMS installatie of op zoek zijn naar een nieuwer en uitgebreider CMS, dan adviseren wij u graag over een overstap naar MaxiCMS.

U kunt hiervoor terecht op www.maxicms.nl.

Discontinuation of FileCMS

The last few years more and more webdesigners have chosen to work with MaxiCMS and less with FileCMS. Because of this we are not able to maintain and support FileCMS anymore. That's why we decided on 30th October 2014 to stop selling and support it. If you have problems with your old FileCMS installation or you're looking for a newer and more advanced CMS, we would love to help and advise you about a migration to MaxiCMS.

You can contact us via www.maxicms.nl.